Osebna izkaznica

Ime družbe: SIJ RAVNE SYSTEMS d.o.o. družba za proizvodnjo industrijske opreme in storitve
Krajše ime družbe: SIJ RAVNE SYSTEMS d.o.o.
Sedež družbe: Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem
Telefon:

+386 2 870 6200

Spletni naslov: www.sij.ravnesystems.com
Elektronski naslov: info@ravnesystems.com
Revizijska hiša: Deloitte revizija, d. o. o., Ljubljana
Matična številka: 1367439000
Davčna številka: SI75949504
Transakcijski računi: SI56 0400 1004 8055 244, SWIFT:  KBMASI2X

Nova Kreditna banka Maribor, d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor

SI56 0292 3026 4281 490, SWIFT: LJBASI2X

Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana

Št. vpisa v sodni register:

10977900

Osnovni kapital družbe: 4.000.000,00 €
Šifra dejavnosti: C28.910 – Proizvodnja metalurških strojev