Raziskave in razvoj

Lasten oddelek raziskav in razvoja intenzivno razvija obstoječe in nove tehnološke procese, materiale in proizvode z višjo dodano vrednostjo, ki ostajajo ključna komponenta razvoja podjetja in nujen vir za konkurenčnost, večjo produktivnost in kakovost.

Prepoznavanje želja in zahtev naših kupcev je gonilna sila za naše raziskovalno delo in projektni razvoj. Svojim kupcem z veseljem prisluhnemo in jim predlagamo rešitve, ki optimizirajo njihov delovni proces.

V podjetju se zavedamo, da lahko ostanemo inovativni samo z nenehnim vlaganjem v izobražene in strokovne sodelavce, ki ostajajo eden temeljnih dejavnikov produktivnosti in razvoja.

Poleg razvijanja inovativnih, novih materialov ter tehnik spajanja se zavedamo, da industrija zahteva čedalje natančnejša in stroškovno učinkovitejša orodja, zato nenehno razvijamo nove postopke izdelave, prijavljamo procesne inovacije in vlagamo v boljši strojni park.