Karierni razvoj

Za rast, razvoj in uspeh naše družbe je ključnega pomena, da zaposlujemo po številu in strukturi ustrezne sodelavce, ki so usposobljeni in motivirani za doseganje zastavljenih ciljev. Z zagotavljanjem spodbudnega in varnega delovnega okolja gradimo zaupanje pri zaposlenih.

S skrbnim in odgovornim pristopom k zaposlovanju izbiramo nove sodelavce z ustreznimi znanji in veščinami, predvsem pa s pozitivnim odnosom do dela, željo po izpopolnjevanju in vrednotami, ki sovpadajo z etičnimi načeli delovanja družbe. 

Družba zaposlenim zagotavlja ustrezno raven socialne varnosti ter spodbuja in nagrajuje delovno uspešnost. Z zavedanjem, da je zaupanje zaposlenih treba ohranjati, postopoma uvajamo nove pristope v vodenju in komuniciranju z zaposlenimi ter organizaciji in načinu dela. Nove sodelavce sistematično uvajamo v delo z izdelanimi programi usposabljanj za posamezna delovna mesta. Med uvajanjem pridobijo specifična znanja in veščine za nadaljnje uspešno in varno delo.

Z vlaganjem v izobraževanje zaposlenih ob delu in štipendiranjem načrtno gradimo lasten kader in vzpostavljamo sistem nasledstev ključnih sodelavcev v družbi.

Če vas zanima delo v našem podjetju, nam pošljite vašo prošnjo. Če nas boste prepričali, vas bomo kontaktirali.


Poklici, ki jih iščemo v podjetju RAVNE SYSTEMS>>>

Petra Steblovnik

Vodja oddelka upravljanja kadrov